SökVinterstängning av pool

När badsäsongen är över och vintern står för dörren måste man se över sin pool och dess utrustning. Exakt när man skall göra det, beror dels på var poolen ligger geografiskt och dels på vilka badvanor man har. Vi ger här några råd hur ni skall gå till väga när er badsäsong är över. Försäkra er om att er poolstomme klarar att vattnet fryser. I vissa fall måste vattenytan isoleras och cirkulationen behållas under vintern.

För stommar som klarar frysning gäller:

 • Justera pH-värdet till 7,2-7,6 och stäng av värmen till poolen.
 • Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad desinficering till dess vattentemperaturen i poolen understiger +7°C.

Den definitiva avstängningen utförs enligt nedan:

 1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
 2. Backspola filtret ordentligt ca 3 - 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på FILTER.
 3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
 4. Ta bort eventuell lejdare, torka av den och förvara den torrt.
 5. Ta ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller cellplastbitar där silkorgen suttit, som kan ta upp isexpansionen.
 6. Ta bort de ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna). Är reningsverket placerat under poolens vattennivå skall vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.
 7. Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.
 8. Filtertanken skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.
 9. Lossa pumpens lock och tag ur silkorgen. Ta bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.
 10. Ta bort manometern på filtrets centralventil.
 11. Om värmaren inte är placerad i frostfritt utrymme tas avtappningspluggen bort. Finns det inte någon plugg, lossa rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.
 12. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen.
 13. Chockdesinficera (chockklor eller NicoTop) genom att blanda kemikalien i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.
 14. Om poolen är försedd med en trappa, så skall det inom trapputrymmet monteras en expansionsupptagare, som kan krympa med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Upptagaren kan bestå av några plastdunkar, delvis fyllda med vatten/glykolblandning, som är förankrade med en tyngd.
 15. Täck över poolen med ert poolskydd.


 

 

Telefon:
info@poolfolket.se
Organisationsnummer:
Ekerothsväg 14 
Tuna Lövstorp 
Peter - 070-209 72 56
peter@poolfolket.se
556948-5740
585 62  Linghem 
585 91  Linköping  
Henrik - 070-844 75 25
henrik@poolfolket.se
Bankgiro: 428-8197