SökUppstart av nyfylld pool eller vårstart

Vid vårstart, återmontera pooldetaljer, som tagits bort inför vintern, stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar.

  1. Fyll poolen tills vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.
  2. Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen. OBS! Pumpen får inte startas utan vatten, eftersom axeltätningen då kan skadas.
  3. Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.
  4. Ställ pilen på centralventilens handtag på BACKSPOLNING (Backwash).
  5. Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (efter ca 1-3 minuter) och vattnet passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart. OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen.
  6. Stanna pumpen.
  7. Vrid handtaget till RENSPOLNING (Rinse), starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.
  8. Stäng ventilen till avloppsuttaget (om sådan finns) och starta pumpen. OBS! Stäng alltid av pumpen innan läget på centralventilen ändras.
  9. Testa och justera pH-värdet till 7,2-7,6. Chockdesinficera (chockklor eller NicoTop) via bräddavloppet. Vid upprepad klordosering vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar samt bottensug poolbotten.


 

 

Telefon:
info@poolfolket.se
Organisationsnummer:
Ekerothsväg 14 
Tuna Lövstorp 
Peter - 070-209 72 56
peter@poolfolket.se
556948-5740
585 62  Linghem 
585 91  Linköping  
Henrik - 070-844 75 25
henrik@poolfolket.se
Bankgiro: 428-8197