SökSaltklorinator

Saltklorinator brukar även kallas saltmaskin, saltvattenpool, saltcell eller felaktigt "saltgenerator".

Flera stora tillverkare har slutat tillverka saltklorinatorer eftersom vattnet blir så aggressivt och saltklorinator är svårskött med avseende på klorhalt och pH-värde.

Maskinen fungerar genom att poolvattnet med tillsatt salt (Natriumklorid, NaCl) passerar saltklorinatorn. I Saltklorinatorn finns ett antal spänningssatta metallplattor där elektrolysen sker. Elektrolysen delar saltet till bl.a. underklorsyra (HCIO), natriumhypoklorit (NaClO) och vätgas (H2).

Salthalten i vattnet ska vara 0,4 % (4ppm) som jämförelse är salthalten i Östersjön 5-8ppm. Högre salthalt ger längre livslängd på elektroderna men ökar korrosionsrisken på metalldelar i poolen.

Att tänka på vid användande av saltklorinator

  • Det är extremt viktigt att hålla pH på en korrekt nivå (7,2 - 7,6 ppm). Vid för högt pH i kombination med hög klorhalt blir vattnet skadligt.
  • Saltklorinatorns elektroder tar skada av för högt pH.
  • Alkaliniteten får inte överstiga 110 ppm. Hög alkalinitet gör att saltklorinatorns elektroder förkalkas.
  • Om vattentemperaturen är under 18 grader skall saltklorinatorn köras på max 50 %. Saltklorinatorn fungerar inte fullt ut om vattnet är under 18 grader. Klorhalten stiger också snabbt då poolens klorförbrukning är lägre ju kallare vattnet är.
  • Saltklorinatorn slutar inte tillverka klor, inte ens om klorhalten stiger till farliga nivåer. Du måste dagligen kontrollera vattnets klor- och pH-värden och justera pH och saltklorinatorn efter mätvärdena.
  • Vattnet blir aggressivt och påverkar linerns livslängd negativt.
  • Hög klorhalt tillsammans med salt i vattnet ger ett mycket aggressivt vatten mot metaller, även rostfritt, speciellt i kombination med felaktigt pH-värde. Vid användning av saltklorinator ska alla komponenter i poolen vara tillverkade av titan eller plast för att undvika korrosion. Tänk på att pump, sandfilter, värmare, inlopp, skimmer, lampa och stege kan vara gjorda i rostfritt eller ha rostfria detaljer.

Poolfolkets rekommendation

Vi säljer inte saltklorinatorer, inte heller rekommenderar vi någon att köpa en sådan.
Vill ni minska mängden klor i poolen så rekommenderar vi UV-lampa som reducerar klorbehovet med ca 50-60% alternativt klorfritt (NicoSil och NicoTop) som är de minst arbetskrävande kemikalierna.


Ladda ner som PDF

 

 

Telefon:
info@poolfolket.se
Organisationsnummer:
Ekerothsväg 14 
Tuna Lövstorp 
Peter - 070-209 72 56
peter@poolfolket.se
556948-5740
585 62  Linghem 
585 91  Linköping  
Henrik - 070-844 75 25
henrik@poolfolket.se
Bankgiro: 428-8197