SökPoolfolkets instruktioner och tips för ditt poolvatten, klorfritt.

Nedanstående gäller för pooler med klorfri desinfektion med biguanide. 
Observera att biguanideprodukter (NicoSil & NicoTop) aldrig får blandas med klorprodukter.

Dosering vid uppstart

NicoSil: Lös upp NicoSil (3,5 dl per 10000 liter vatten) i en hink med varmt kranvatten, häll i blandningen längs med poolkanten. Vattnet kan bli lite grumligt ett par dagar beroende på att badvattnet flockas.
Nicotop: 3 dagar efter tillsatsen av NicoSil tillsätts NicoTop. Lös upp NicoTop (7 dl per 10000 liter vatten) i en hink med vatten, häll i blandningen längs med poolkanten.
Algfix: Lös upp Algfix (1,5 dl per 10000 liter vatten) i en hink med vatten, häll i blandningen längs med poolkanten.

Dosering

NicoSil doseras efter testresultat:

 • Över 20 ppm = Ingen tillsats.
 • <20 ppm = Tillsätt 1-2 dl per 10000 liter vatten.

Lös upp NicoSil i en hink med varmt kranvatten, häll i blandningen längs med poolkanten.
Nicotop doseras efter testresultat:

 • Över 60 ppm = Igen tillsats.
 • 30-60 ppm = Tillsätt 2,5dl per 10 000 liter vatten.
 • <10 ppm = Tillsätt 5dl per 10 000 liter vatten

Lös upp  NicoTop i en hink med vatten, häll i blandningen längs med poolkanten.
Algfix tillsätts varje eller varannan vecka: Lös upp  1 dl Algfix per 10000 liter vatten i en hink med vatten, häll i blandningen längs med poolkanten.

Normala värden du skall försöka hålla i poolvattnet

Biguanid, PHMB (NicoSil)...................20  –  30
Väteperoxid, H2O2 (NicoTop)............ 30  –  60
pH.................................................. 7,2 –  7,6
Total alkalinitet................................ 80  –  120

Problem med poolvattnet

Ibland händer det att ditt poolvatten inte är så kristallklart som det ska vara. Här har vi listat några olika problem som kan uppstå samt vad du bör göra för att återställa balansen i vattnet.

Poolvattnet är grönt och/eller poolväggarna är hala

Detta är mest troligt alger i poolen. En vanlig orsak är att det en period varit för soligt och hög temperatur i kombination med för lite algmedel.

Gör så här: Kontrollera pH-värdet och justera vid behov. Tillsätt mer NicoSil. Efter ett dygn bör du flocka enligt följande:
Lös upp flockmedlet i ljummet vatten (1 dl flytande flockmedel per 10m³ poolvatten). Stäng av reningsverk och sprid därefter flockmedlet i poolvattnet. Låt stå i ett dygn. ”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilterventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.
Tillsätt sedan algmedel enligt instruktionerna på förpackningen. Observera att algmedel fungerar förebyggande. Har du redan fått alger i poolen så måste de tas bort med desinfektionsmedel, NicoTop, följ instruktionerna på förpackningen för ”uppstart”.

Svårjusterat eller instabilt pH-värde

För låg alkalinitet i vattnet gör ofta att pH-värdet pendlar eller är svårt att justera.

Gör så här: Kontrollera och justera alkaliniteten, värdet ska vara mellan 80-120 mest stabilt är vattnet om alkaliniteten är mellan 100-110. Alkaliniteten höjs med Alka+ och sänks med pH minus. Kontrollera och justera sedan pH, värdet ska vara mellan 7,2-7,6

Poolvattnet är grumligt

Troligtvis är inte filtreringen tillräcklig i poolen.

Gör så här: Börja med att kontrollera att filtret inte är för smutsigt eller igensatt. Backspola och flocka sedan poolen enligt följande:
Lös upp flockmedlet i ljummet vatten (1 dl flytande flockmedel per 10m³ poolvatten). Stäng av reningsverk och sprid därefter flockmedlet i poolvattnet. Låt stå i ett dygn. ”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilterventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.
Tillsätt sedan NicoTop igen, låt filtret gå så mycket som möjligt. 
Byt filtersand/glas vid behov.

Slagg i bräddavloppet (skimmern)

Detta är normalt då NicoSil fungerar på det sättet att det klumpar ihop föroreningar. Därför är det viktigt att backspola filtret oftare än vid andra desinfektionsmetoder.

Gör så här: Håll koll på sandfiltrets tryckmätare, backspola ofta.
För att undvika att det bildas slagg bör man tänka på vad man för med sig ner i poolen:

 • Om du använder solskyddsfaktor, använd en vattenfast sådan.
 • Undvik att använda hudlotion, smink och hårvårdsprodukter innan du badar.
 • Duscha alltid innan du kliver ner i poolen. På kroppen finns det alltid fett och
  hudavlagringar som annars förs med ner i vattnet. Kanske är det dags att investera i en
  utedusch?

 Ladda ner som PDF

 

 

Telefon:
info@poolfolket.se
Organisationsnummer:
Ekerothsväg 14 
Tuna Lövstorp 
Peter - 070-209 72 56
peter@poolfolket.se
556948-5740
585 62  Linghem 
585 91  Linköping  
Henrik - 070-844 75 25
henrik@poolfolket.se
Bankgiro: 428-8197