SökPoolfolkets instruktioner och tips för ditt poolvatten, klor.

Ibland händer det att ditt poolvatten inte är så kristallklart som det ska vara. Här har vi listat några olika problem som kan uppstå samt vad du bör göra för att återställa balansen i vattnet.

Nedanstående gäller för pooler med klorbaserad desinfektion.

Poolvattnet är grönt och/eller poolväggarna är hala

Detta är mest troligt alger i poolen. En vanlig orsak är att det en period varit för lågt klorvärde (soligt och hög badbelastning).

Gör så här: Kontrollera pH-värdet och justera vid behov. Chockklorera enligt instruktionerna på förpackningen (200g chockklor/10m³ vatten). Efter 4-6 timmar så bör du flocka (för instruktion se ”poolvattnet är grumligt” nedan) och sedan backspola filtret någon extra gång. Tillsätt algmedel enligt instruktionerna på förpackningen.

Observera att algmedel fungerar förebyggande. Har du redan fått alger i poolen så måste de tas bort med desinfektionsmedel.

Poolvattnet är grumligt / mjölkigt

Är vattnet basiskt (pH-värde över 7,6) kan det bli mjölkigt eller grumligt. Felaktig alkalinitet ger ofta instabilt pH-värde. Fina partiklar som passerar filtret kan också göra vattnet grumligt.

Gör så här: Börja med att backspola sandfiltret. Kontrollera och justera alkaliniteten, värdet ska vara mellan 80-120 mest stabilt är vattnet om alkaliniteten är mellan 100-110. Kontrollera och justera sedan pH, värdet ska vara mellan 7,2-7,6.

För att fina partiklar inte ska cirkulera genom filtret så bör du flocka poolvattnet enligt följande:
Chockklorera poolen och låt stå ett dygn. Lös upp flockningsmedlet i ljummet vatten (1 dl flytande flockmedel per 10m³ poolvatten). Stäng av reningsverk och sprid därefter flockningsmedlet i poolvattnet. Låt stå i ytterligare ett dygn. ”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilterventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.
Har du återkommande problem med grumligt vatten trots backspolning så kan det vara din filtersand som behöver bytas. Rekommendationen är att filtersanden byts var 3:e år och filterglas var 10:e år. 

Hög klorförbrukning

Vid hög badbelastning, soligt och varmt väder behöver du klorera lite oftare eller mer än normalt likaså kan du behöva backspola ditt filter med tätare mellanrum.

Gör så här:Chockklorera för att hålla klorhalten på rätt nivå, värdet fritt klor ska vara mellan 1-2.  Var noga med att använda poolskydd när poolen inte används för att minska UV-strålar från solen att bryta ner kloret.

Svårjusterat eller instabilt pH-värde

För låg alkalinitet i vattnet gör ofta att pH-värdet pendlar eller är svårt att justera.

Gör så här: Kontrollera och justera alkaliniteten, värdet ska vara mellan 80-120 mest stabilt är vattnet om alkaliniteten är mellan 100-110. Alkaliniteten höjs med Alka+ och sänks med pH minus. Kontrollera och justera sedan pH, värdet ska vara mellan 7,2-7,6.

Rost på metalldetaljer / stege

För lågt pH-värde, vattnet är korrosivt

Gör så här: Kontrollera och justera alkaliniteten, värdet ska vara mellan 80-120 mest stabilt är vattnet om alkaliniteten är mellan 100-110. Kontrollera och justera sedan pH, värdet ska vara mellan 7,2-7,6. Putsa bort rostfläckarna med Autosol, Citroclean eller liknande.

Poolvattnet är rödbrunt

Rödbrunt vatten beror oftast på hög halt av järn i poolvattnet. Detta är vanligt förekommande när poolen är fylld med vatten från egen brunn.

Gör så här: Kontrollera pH-värdet och justera vid behov. Chockklorera enligt förpackningens anvisningar. Flocka och backspola flera gånger, behandlingen kan behöva upprepas.

Poolvattnet är blågrönt

Blågrönt vatten beror på koppar i vattnet, kopparsalter fälls ut om klorhalten är hög eller pH-värdet är lågt. Det kan bero på kopparhaltigt vatten om poolen är fylld med vatten från egen brunn alternativt att rör av koppar använts i poolens cirkulationssystem. Kopparhaltigt vatten kan missfärga ljust hår.

Gör så här:Om det finns kopparföremål / kopparrör i poolvattnet, byt dessa. Koppar hör inte hemma i poolmiljön.
Kontrollera pH-värdet och justera vid behov. Chockklorera enligt förpackningens anvisningar. Flocka och backspola flera gånger, behandlingen kan behöva upprepas. 

Poolvattnet är brunsvart

Brunsvart vatten beror på hög halt mangan i poolvattnet. Hög manganhalt beror vanligtvis på att poolen är fylld med vatten från egen brunn.

Gör så här: Kontrollera pH-värdet och justera vid behov. Chockklorera enligt förpackningens anvisningar. Flocka och backspola flera gånger, behandlingen kan behöva upprepas.

Poolvattnet luktar stark av klor

Klorlukten kommer av att det finns en hög halt av bundet klor (kloraminer) i vattnet, oftast efter hög badbelastning.

Gör så här: Kontrollera pH-värdet ochtotal alkalinitet, justera vid behov. Chockklorera enligt förpackningens anvisningar. Vänta 30 minuter, kontrollera sedan pH-värdet igen och justera vid behov. Kontrollera mängden fritt klor i vattnet, värdet ska vara mellan 1-2.
Vid mycket hög halt av bundet klor kan det vara bra att byta ut en del av poolvattnet. 

Poolvattnet irriterar ögonen vid bad

Blir ögonen röda, irriterade eller svider vid bad så beror det på felaktigt pH-värde eller för hög halt av bundet klor. I vissa fall kan även hudirritation uppstå vid felaktig pH-balans.

Gör så här: Kontrollera pH-värdet och total alkalinitet, justera vid behov. Chockklorera enligt förpackningens anvisningar. Vänta 30 minuter, kontrollera sedan pH-värdet igen och justera vid behov. Kontrollera mängden fritt klor i vattnet, värdet ska vara mellan 1-2.
Vid mycket hög halt av bundet klor kan det vara bra att byta ut en del av poolvattnet. 

Normala värden du skall försöka hålla i poolvattnet

Fritt klor................. 0,6   –    1,9
Bundet klor............ 0,0   –    0,5
Totalt klor............... 0,6   –    1,9
pH.......................... 7,2   –    7,6
Total alkalinitet....... 80     –    120Ladda ner som PDF

 

 

Telefon:
info@poolfolket.se
Organisationsnummer:
Ekerothsväg 14 
Tuna Lövstorp 
Peter - 070-209 72 56
peter@poolfolket.se
556948-5740
585 62  Linghem 
585 91  Linköping  
Henrik - 070-844 75 25
henrik@poolfolket.se
Bankgiro: 428-8197