SökVad är cyanursyra

Flera testinstrument på marknaden mäter även cyanursyra. För dig som har utomhuspool i Sverige är detta värde ganska ointressant.  Cyanosyran används i klorprodukter som bärare av fritt klor och som UV-skydd för kloret. När kloret istället binds till smuts, hudavlagringar, svett, alger, o.s.v. så frigörs cyanursyran i vattnet. Blir halten cyanursyra för hög så fungerar inte längre kloret och en del av poolens vatten måste bytas.
Visst vattenbyte sker automatiskt eftersom du backspolar ditt sandfilter, i Sverige byter vi även en stor del vatten i samband med vinterstängning och vårtstart, dessa vattenbyten är tillräckliga för att cyanursyran inte ska påverka din pools vattenkvalitet.

Cyanursyra är ett större problem i södra Europa där vattnets inte byts på vintern.

För inomhuspooler kan problematiken förekomma men är ovanligt då det används mindre klor för att poolvattnet inte påverkas av UV-strålar.Ladda ner som PDF

 

 

Telefon:
info@poolfolket.se
Organisationsnummer:
Ekerothsväg 14 
Tuna Lövstorp 
Peter - 070-209 72 56
peter@poolfolket.se
556948-5740
585 62  Linghem 
585 91  Linköping  
Henrik - 070-844 75 25
henrik@poolfolket.se
Bankgiro: 428-8197