SökRengöring och backspolning av filtersand

Efter ca 5-10 dagar, eller när manometern på filtrets pumpsida ökat ca 0,2 bar (20kPa, 3psi) sedan föregående backspolning, backspolas filtret enligt följande:

 1. Stanna pumpen.
 2. Stäng ventilerna på sug- och returledningarna.
 3. Öppna locket på pumpen och töm silkorgen.
 4. Sätt på locket.
 5. Öppna ventilen till avloppsuttaget, om du har en sådan ventil.
 6. Vrid över handtaget till BACKSPOLNING (backwash).
 7. Öppna ventilerna till sug- och returledningarna.
 8. Starta pumpen. Filtret skall nu spolas ca 1-2 minuter, eller tills vattnet i siktglaset är klart. OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen.
 9. Stanna pumpen.
 10. Vrid handtaget till RENSPOLNING (rinse), starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder.
 11. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.
 12. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen samt eventuell elektrisk värmare.

Upplever du att du behöver backspola oftare än normalt så är det troligtvis dags att byta sanden i filtret, rekommendationen är att byta sand var 3:e år.
Använder du glas som filtermedia så behöver glaset bytas var 10:e år.Ladda ner som PDF

 

 

Telefon:
info@poolfolket.se
Organisationsnummer:
Ekerothsväg 14 
Tuna Lövstorp 
Peter - 070-209 72 56
peter@poolfolket.se
556948-5740
585 62  Linghem 
585 91  Linköping  
Henrik - 070-844 75 25
henrik@poolfolket.se
Bankgiro: 428-8197