SökPoolfolkets tips för dig som funderar på att skaffa pool!

Placering av pool

Poolen bör placeras så den får så många soltimmar som möjligt. Poolen blir mer uppskattad och använd om den är solbelyst, tänk på att buskar och träd skuggar och skräpar ner. Även uppvärmningen av poolen påverkas av placeringen, solen hjälper till att värma poolen.
Tänk på att vissa kommuner kan kräva bygglov för pool och/eller byggnation i poolmiljön.
Redan nu är det bra att planera för placeringen av reningsverk och eventuell uppvärmning. Kan reningsverket placeras i närliggande källare eller garage? Behöver något pumphus byggas?

Poolstorlek

En viktig utgångspunkt är givetvis utrymmet. Tänk på att poolområdet blir en naturlig och trevlig samlingsplats för hela familjen, mycket tid tillbringas runt poolen och poolområdet. Tänk på att det är trevligt att få plats med solstolar, kanske grill och andra utemöbler i poolområdet. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det behövas bygglov för det.

Den vanligaste poolstorleken i Sverige är 4x8 meter.
Poolstorleken påverkar naturligtvis inköpspriset. Men även kostnader för grävning/schaktning, poolskydd och uppvärmning påverkas.

För att en vuxen ska känna att man ”badar” bör baddjupet vara 140 cm (150 cm poolstomme). I en pool med 140 cm baddjup kan man även dyka förutsatt att det finns minst 4 meter till poolväggen. För att kunna simma i poolen bör längden vara 11-12 meter alternativt monteras en motströmsanläggning (JetStream, JetSwim osv) då räcker 4 meter.

Tänk på att; ni kan välja en pool med 120cm djup, det kan vara ett bra sätt att testa om ni trivs med pool och då till en rimlig kostnad.
Tänk också på att; om ni väljer en billigare pool med 120cm baddjup för att barnen är små, kan det vara ett kortsiktigt tänkande. Med pool i anslutning till hemmet lär sig de yngre barnen ofta att simma tidigt. Barnen växer snabbt upp och vill gärna ha fördelen med att kunna dyka och hoppa.

Dränering

Poolområdet skall dräneras väl. Normalt räcker det med ca 20cm makadam, under bottenplattan. Om det är risk för påverkan av grundvatten skall dräneringsrör och ev. dräneringsbrunn med pump installeras. Vatten som ligger mot poolstommens utsida kyler ner poolen och bidrar därmed till ökande uppvärmningskostnader. Poolstommens livslängd kan påverkas av bristfällig dränering. Vid bristfällig dränering kan även grundvatten tränga upp mellan poolstommen och linern med en obrukbar pool som följd.

Botten

 • Betong
  Betongbotten är den bästa men även den dyraste lösningen. Fördelen med betong är en fast bottenplatta som garanterat kommer se likadan ut även om många år. Ingen risk för häl- och fot- avtryck. Om man, mot förmodan, råkar ut för ett större läckage behåller betongplattan sin ursprungliga form. Andra alternativ behöver då ofta omarbetas. Vi rekommenderar konstgräsmatta på betongen under poolen, både för att skydda linern och för att det blir skönare att gå på.
 • Stenmjöl
  Det näst bästa alternativet är packad stenmjöl, det blir mycket hårt och risken för avtryck är relativt liten. Vi rekommenderar konstgräsmatta på stenmjölet under poolen, både för att skydda linern och för att det blir skönare att gå på.
 •  Sand
  Sand får ofta märken efter hälar, fötter, osv. Linern (poolduken) är kraftig och tål detta utan några problem. Däremot samlas det fort smuts i håligheterna och de blir därmed väldigt synliga.

Isolering av botten

Önskar du förlänga poolsäsongen (maj-september) kan det vara lönsamt att isolera bottenplattan. Vinter och vår är marken nerkyld och detta påverkar poolens temperatur. Isoleringen skall då placeras mellan dränering och bottenplattan därför att även de hårdaste isoleringsmaterial har visat sig känsliga för avtryck.

Liner

För hållbarheten skull bör du köpa en liner eller poolpaket där linern är minst 0,6mm gärna tjockare t.ex. 0,75mm.  I stort sett alla liners går att få i olika färger eller mönster, allt efter tycke och smak.
Liner finns från 0,2 – 1,9mm tjocklek.

Stege eller Trappa

Trappa är enklare att använda sig av vid i och urstigning. Inte minst för de yngsta och äldsta badgästerna. Dessutom är det en fantastisk plats för social samvaro.
Tänk på att trappan påverkar poolskyddets utformning och även transportkostnaden.
Trappa är i de flesta fall både dyrt och besvärligt att eftermontera i en befintlig pool, därför är det viktigt att besluta sig för om man skall ha trappa, innan man beställer poolpaketet.

Poolbelysning

Poolbelysningen bör placeras så att den lyser bort från den plats där man mest befinner sig kvällstid. Detta för att undgå att den bländar och stör. 
Antal poolbelysningar är en smaksak. En tumregel är att 30-50W LED (300W lampa) räcker för att belysa upp till ca 40m³ pool. Om man däremot önskar ett kraftigare ljus och en effekt även runt och utanför poolen, kan man välja två belysningar.

Rent estetiskt kan det ibland passa bättre med två belysningar. Exempel på detta är i åttaformade pooler eller i pool med trappa på långsidan. Vid mindre poolstorlekar eller om man önskar en diskret effekt kan lampor med lägre effekt (100W eller 50W) vara bra alternativ.

Poolbelysning är ett av de tillval som kan vara svårt att eftermontera. Därför är det viktigt att besluta sig för om man skall ha belysning och ev. antal, innan man beställer poolpaketet.

Rostfriadetaljer

Rostfri front på skimmer, poolbelysning och inlopp kan förhöja intrycket och ge en exklusiv look. Detaljer i rostfritt skall dock inte kombineras med saltgenerator/saltklorinator eftersom vattnet i de fallen blir aggressivt mot de rostfria delarna.

Uppvärmning

Solpaneler, värmeväxlare, elvärmare eller värmepump. Alla har de för och nackdelar.

 • Solpaneler
  Solpaneler ger en helt gratis uppvärmning när investeringen är gjord. Med stigande elpriser är detta ett fantastiskt argument. Om det blir en dålig och regnig sommar ger solpanelerna inte mycket hjälp. Man får räkna med att det tar några dagar med rejält solsken innan man åter har en varm pool efter en regnig period. Om man vill säkra en jämn temperatur kan solpanelerna kompletteras med någon typ av stödvärmare (ex elvärmare eller värmepump).
 • Värmeväxlare
  Många hushåll har idag effektiva vattenburna uppvärmningssystem. Berg- eller jordvärme är vanliga alternativ som med fördel kan användas om sommaren när hushållets behov är mindre. Kontrollera alltid att borrhål etc. klarar att värma poolen under sommaren, utan att bli nedkylt och därmed inte senare klara husets värmebehov. Be alltid er värmepumpsleverantör om offert för installering av värmeväxlaren till systemet, innan ni bestämmer er för uppvärmnings alternativ. Det kan ibland bli en kostsam affär då kanske styrkort eller annat måste bytas i pumpen.
 • Elvärmare
  Detta var förr i tiden det vanligaste sättet att värma upp poolen med. Elvärmare är dock inte speciellt effektiva och det är idag möjligtvis de allra minsta poolstorlekarna som på ett ekonomiskt försvarbart sätt kan värmas med elvärmare. Elvärmare kan dock vara ett alternativ som stödvärme till exempelvis solpaneler.
 • Poolvärmepump
  Det definitivt vanligaste sättet att värma upp pooler på i Sverige idag. Dagens värmepumpar har hög verkningsgrad och är ett bra alternativ om man önskar en jämn temperatur, hela sommaren. Poolvärmepumpens arbetsområde i utetemperatur är ner till 0 grader och den arbetar som effektivast runt 15-20 plusgrader.
 • Fjärrvärme
  Värmer du ditt hus med fjärrvärme så är egentligen investeringen redan gjord. Fjärrvärmeproducenterna brukar ha förmånliga ”pool-avtal”. Fjärrvärmeproducenterna har stort värmeöverskott på sommaren och denna värme är ypperlig att värma din pool med.

Pooltäckning

Ytan står för poolens största värmesvinn och den bör därför täckas efter bad. Detta är givetvis även en fråga om säkerhet. Solfolie är en investering som snabbt betalar sig, men den har ingen säkerhet, endast värmebehållande egenskaper.

För säkerheten runt poolen gäller, enligt Boverket, följande:
En lösning är ett staket som är minst 90 centimeter högt och som barn inte kan klättra på eller krypa under. En grind i ett sådant staket bör ha säkerhetsbeslag eller liknande så att små barn inte kan öppna den. En annan lösning är att täcka poolen med en presenning eller ett skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.”

Tänk på att en del poolskydd inte kan kombineras med stege. Stegen måste då vikas upp (vikfästen) eller avlägsnas när poolen skall täckas.
Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket, beroende på hur högt det är och ser ut, kräva bygglov.

Vattenrening

Ett väl dimensionerat reningsverk hjälper dig att minimera arbetet med vattenreningen. Tumregeln är att reningsverket ska kunna omsätta allt vattnet i poolen 4 gånger per dygn.
De ingående delarna i vettenreningssystemet är:

 • Bräddavlopp
  Vattnet tas ut från poolen via ett bräddavlopp eller skimmer, som är försett med en klafflucka, som ställer in sig efter vattenytan. Den gör att strömningshastigheten på ytvattnet ökar och att skräp på poolens vattenyta sugs in i bräddavloppet. Skräpet samlas i en silkorg, som regelbundet skall tömmas, ca 1 gång/vecka
  Bräddavloppet bör placeras vänd mot den vanligaste vindriktningen. När vinden blåser ytvattnet (och därmed löv/pollen etc.) mot och ner i bräddavloppet, minskar behovet av manuell rengöring av poolen.
 • Pumpen
  Pumpen skapar suget i bräddavloppet och trycker sedan vattnet genom reningsfiltret, genom värmaren och sedan tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena. Silkorgen i pumpens förfilter skall tömmas regelbundet, t.ex. i samband med backspolning. Före start, se till att pumpen är fylld med vatten för att undvika skador på pumpens axeltätning.
 • Sandfilter
  Poolens mekaniska rening sker genom ett sandfilter, som filtrerar partiklar. På filtertankens överdel sitter en centralventil, som styr vattenflödet genom filtret. Filtret är fyllt till 2/3 av filtersand eller filterglas med kornstorlek 0,6-0,8 mm. Efterhand som smuts fastnar i filtret ökar mottrycket, som avläses på centralventilens manometer. När trycket ökat ca 0,2 bar sedan föregående backspolning, backspolas filtret, d.v.s. man vänder på vattenflödet genom filtret så att smutsen lyfts från sandbädden och spolas ut i avloppet. 
  Filtersanden bör bytas efter 3-4 år, filterglas efter ca 10 år.
  Centralventilens lägen:
  Filter  -  Filtrering/normalläge
  Backwash  -  Backspolning/renspolning av filter
  Rinse  -  Renspolning av ventil och spridare efter backspolning
  Waste  -  Direkt till avlopp utan att filtreras
  Closed  -  Stängd
  Recirculate  -  Enbart cirkulation utan filtrering
 • Inlopp
  Vattnet kommer tillbaka till poolen renat och ev. uppvärmt genom poolens inloppsmunstycken. Dessa bör riktas svagt uppåt för att transportera skräp mot bräddavloppet.
 • Kemikalier
  Utöver den mekaniska reningen i filtret så behöver man tillsätta kemikalier. Klor, biguanide (NicoSil och NicoTop) eller aktivt syre. Det vanligaste är fortfarande klor. Om man önskar reducera underhållet eller kanske har familjemedlemmar som är känsliga för klor, rekommenderar vi  NicoSil och NicoTop.


 

 

Telefon:
info@poolfolket.se
Organisationsnummer:
Ekerothsväg 14 
Tuna Lövstorp 
Peter - 070-209 72 56
peter@poolfolket.se
556948-5740
585 62  Linghem 
585 91  Linköping  
Henrik - 070-844 75 25
henrik@poolfolket.se
Bankgiro: 428-8197