SökPoolfolkets instruktioner och tips för ditt poolvatten, aktivt syre.

Fördelar med aktivt syre jämfört med klordesinfektion:

  • Ingen klorlukt.
  • Ingen irritation på ögon eller hud.
  • Vattnet blir mer behagligt och påminner mer om "vanligt" vatten.
  • Huden blir inte torr efter badet och håret blir inte sprött.
  • Aktivt syre innehåller inga metaller och kan därför inte missfärga linern.
  • Påverkar inte pH-värdet

 

Bruksanvisning för Delphin Blue Star Tab, 200 grams veckopuckar, art. nr: 31823003

Puckarna innehåller desinfektionsmedel baserat på aktivt syre (peroxidmonusulfat) och en biocid som flockar föroreningar.
Aktivt syre ska alltid kombineras med algmedel.
Vid uppstart använd för varje 30m3 vatten 2 st tabletter.
Efterföljande dosering tillsätt 1 st tablett till 30m3 poolvatten. Tabletter tillsätts i skimmer.
Aktivt syre inte är långtidsverkande, det behöver kompletteras med chockklor var 2:a till 4:e vecka beroende på badbelastning och eventuell värmebölja.

Poolvattnet är grönt och/eller poolväggarna är hala

Detta är mest troligt alger i poolen. En vanlig orsak är att det en period varit för lågt värde desinfektionskemikalie i poolen (soligt och hög badbelastning).

Gör så här: Kontrollera pH-värdet och justera vid behov. Chockklorera enligt instruktionerna på förpackningen. Efter 4-6 timmar häll i flockmedel, låt pumpen gå någon timme. Stäng av reningsverk och låt stå i ett dygn. ”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilterventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp. Tillsätt algmedel enligt instruktionerna på förpackningen.

Observera att algmedel fungerar förebyggande. Har du redan fått alger i poolen så måste de tas bort med desinfektionsmedel.

Poolvattnet är grumligt / mjölkigt

Är vattnet basiskt (pH-värde över 7,6) kan det bli mjölkigt eller grumligt. Felaktig alkalinitet ger ofta instabilt pH-värde. Fina partiklar som passerar filtret kan också göra vattnet grumligt.

Gör så här: Börja med att backspola sandfiltret. Kontrollera och justera alkaliniteten, värdet ska vara mellan 80-120 mest stabilt är vattnet om alkaliniteten är mellan 100-110. Alkaliniteten höjs med Alka+ och sänks med pH minus. Kontrollera och justera sedan pH, värdet ska vara mellan 7,2-7,6.

För att fina partiklar inte ska cirkulera genom filtret så bör du flocka poolvattnet enligt följande:
Chockklorera enligt instruktionerna på förpackningen. Efter 4-6 timmar häll i flockmedel, låt pumpen gå någon timme. Stäng av reningsverk och låt stå i ett dygn. ”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilterventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.
Har du återkommande problem med grumligt vatten trots backspolning så kan det vara din filtersand som behöver bytas. Rekommendationen är att filtersanden byts var 3:e år och filterglas var 10:e år.

Normala värden du skall försöka hålla i poolvattnet

Aktivt syre (O2)...... 5       –    8 (mäts 2 timmar efter tillsättning av Aktivt Syre)

pH.......................... 7,2   –    7,6

Total alkalinitet....... 80     –    120
Ladda ner som PDF

 

 

Telefon:
info@poolfolket.se
Organisationsnummer:
Ekerothsväg 14 
Tuna Lövstorp 
Peter - 070-209 72 56
peter@poolfolket.se
556948-5740
585 62  Linghem 
585 91  Linköping  
Henrik - 070-844 75 25
henrik@poolfolket.se
Bankgiro: 428-8197